Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7-7,5% năm 2001


Mục tiêu năm 2001 là đạt mức tăng trưởng kinh tế 7-7,5% so với năm 1999, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá đã nói như vậy ngày 26/10.

Một số chỉ tiêu kinh tế năm 2001 dự kiến sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp tới là: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13-13,5% so với năm 2000, nông-lâm-ngư nghiệp tăng 4,5-4,8%,
các ngành dịch vụ tăng 6,5-7%, tổng kim ngạhc xuất khẩu tăng 14-16%, tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 13%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khoảng trên 18%, lạm phát dự kiến khoảng 5%, Bội chi ngân sách không vượt quá tốc độ tăng trưởng Gdp.

Các mục tiêu xã hội khác bao gồm: giáo dục, số học sịnh trung học cơ sở tăng 4,6%, 10 tỉnh, thành phố đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở; trung học phổ thông tăng 6%,đại học và cao đẳng tăng 5%, trung học chuyên nghiệp tăng 8,7%, dạy nghề tăng 6,7%; giải quyết việc làm cho khoảng 1,4 triệu lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9-10%; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 32%; cung cấp nước sạch cho 50% dân số nông thôn.

Để đạt được mục tiêu trên một số giải pháp lớn đã được nêu ra là: Tạo đông lực chuyển đổi cơ cấu và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả các công cụ,chính sách quản lý vĩ mô; Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Một số nhiệm vụ chính cuả công tác xã hội trong năm 2001 là, đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục đào tạo, thực hiện giảm tải nội dung chương trình ở các cấp học phổ thông; Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật khoa học và công nghệ, lồng ghép kế họach bảo vệ môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; Tập trung vào phòng chống,chữa các dịch bệnh có nguy cơ xẩy ra và lây lan ở những vùng lũ lụt vừa qua; Thực hiện chính sách viện phí mới và cho phép thí điểm thu viện phí ở một số bệnh viện tuyến Trung ương có thiết bị kỹ thuật cao; Thí điểm việc hình thành bệnh viện bán công, khoa bán công theo nguyên tắc tự hạch tóan....

Trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch kinh tế-xã hội 10 tháng đầu năm và dự kiến khả năng thực hiện 2 tháng còn lại, có thể khẳng định tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2000 đạt khoảng 6,7%, vượt kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với năm 1999, đã chặn được đà giảm sút về nhịp độ tăng trưởng kinh tế.

Mười tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,5%, vượt chi tiêu đề ra 4,5%. Nông nghiệp, mặc dù năm nay Việt Nam phải đối phó với thiên tại nặng nề, xảy ra trên diện rộng, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn tăng 4,9%, cao hơn chỉ tiêu đề ra 0,9%. Nhiều ngành đạt kết quả cao là sản xuất lương thực, chăn nuôi, trồng và chăm sóc cây công nghiệp, phát triển kinh tế trang trại, bảo vệ và phát triển rừng, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Các hoạt động dịch vụ tăng khoảng 6%. Kinh tế đối ngoại có những bước chuyển biến tích cực. Năm nay nay có thể giải ngân 1,7 tỷ vốn Oda, cao hơn nhiều các năm trước. Trong 10 tháng qua, có khoảng 900 triệu Usd vốn FDI vào Việt Nam, dự kiến cả năm có thể thu hút được khoảng 2 tỷ Usd; vốn đầu tư đã thực hiện khoảng 1,6 tỷ Usd.