Intel va các hoạt dộng cứu trợ lũ lụt củaViệt Nam


Hà Nội (Ttxvn 1/11/2000)

Công ty Intel Semiconductor Ltd. tại Việt Nam vừa trao tặng 150,000 Usd cho các hoạt động cứu trợ lũ lụt của Việt Nam, tại Hà Nội ngày 1/11/2000.

Khoản tiền cứu trợ sẽ được dùng để xây hai trạm xã, một trường học và trang bị 700 thuyền và lưới đánh cá cho các nạn nhân tại các tỉnh bị lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Thân Trọng Phúc, Tổng giám đốc Intel Việt Nam cho biết, bên cạnh khoảng tiền cứu trợ này, công ty Intel đang tổ chức một cuộc vận động quyên góp trong nhân viên của công ty ở trên toàn thế giới cho mục đích cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Việt Nam. Cuộc vận động diễn ra từ ngày 10/9 đên 10/11/2000, theo đó các nhân viên của Intel có thể đóng góp phần ủng hộ của cá nhân mình qua các văn phòng của Intel trên thế giới và qua Internet. Quĩ Intel Foudation đã cam kết sẽ tặng thêm một số tiền tương đương với số tiền các nhân viên đóng góp được để gửi tới Việt Nam.

Năm 1997, Công ty Intel đã mở văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. ở Việt Nam, Intel đã có nhiều hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin với các viện nghiên cứu, các ngành công nghiệp, cơ quan chính phủ và một số trường phổ thông trung học, trường đại học ./.