Bỏ Cước Thuê Bao, Cài Đặt Internet Khi Sử Dụng Vnn 1269
Hà Nội (Ttxvn 7/11/2000)

Từ ngày 7/11/2000, Công ty Điện toán và Truyền số liệu (Vdc) thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam chính thức triển khai thử nghiệm dịch vụ Internet gián tiếp " Gọi Vnn quốc tế" tại 61 bưuu điện tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

Với dịch vụ này, khách hàng muốn truy cập Internet chỉ cần đăng ký bổ sung hợp đồng cung cấp thuê bao điện thoại, sau đó truy nhập sử dụng dịch vụ với mã thống nhất trên toàn quốc 1269, tên truynhập và mật khẩu công khai là vnn1269, mà không phải trả cước cài đặt dịch vụ Internet và cước thuê bao tháng.

Trong thời gian thủ nghiệm "gọi Vnn quốc tế", dịch vụ chỉ cung cấp đến các thuê bao điện thoại tu ư nhân trên phạm vi toàn quốc, dịch vụ chưua cung cấp đến các thuê bao tập thể nhu ư nhà hàng, khách sạn, cơ quan, các đại lý điện thoại công cộng.

Việt Nam hiện đang có hơn 90.000 thuê bao sử dụng dịch vụ Internet.