16 Học Viên Việt Nam đầu tiên nhận chứng chỉ CCNAHà Nội (Ttxvn 7/11/2000)

Mười sáu học viên của Công ty điện toán và Truyền số liệu thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam vừa được nhận chứng chỉ Ccna(Cisco Cirtified Network Associates) của Cisco Systems, Inc.

Những người đạt được chứng chỉ Ccna sẽ có được những kiến thức cơ bản về mạng (network), về liên kết mạng mở ( Osi-open system Interconnection)... Chứng chỉ Ccna đã được các chuyên gia Quốc tế công nhận.

ở Việt Nam, năm 1999 Cisco Systems, Inc. đã thành lập văn phòng đại diện. Công ty đã mở một trung đào tạo về lĩnh vực mạng máy tính tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ông Hà Huy Hào, giám đốc công ty Cisco Systems Việt Nam và Đông Dương cho biết, đến 6/2001 sẽ mở một trung tâm đào tạo thứ hai tại Hà Nội. Theo kế hoạch, công ty sẽ mở 10 trung tâm đào tạo tại Việt Nam và sẽ cấp 500 chứng chỉ Ccna, 1000 chứng chỉ Ccnp(Cisco Cirtified Network Profesional) cho các học viên tại Việt Nam trong năm 2001. Các học viên qua khóa đào tạo này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cán bộ của Việt Nam trong lĩnh vực về tin học nói chung và kiến thức về mạng máy tính nói riêng