Chương trình hoạt động của đoàn Việt Nam tại APEC


Người Phát ngôn Bộ Ngoại giaoViệt Nam Phan Thuý Thanh trả lời phóng viên ITAR /TASS ngày7 /11/2000:

- Ai sẽ đứng đầu đoàn đại biểu Việt Nam trong Hội nghị APEC sắp tới ở Bru-nây?
- Xin cho biết về những câu hỏi mà đoàn đại biểu Việt Nam muốn thảo luận trong Hội nghị lần này?
- Trong thời gian Hội nghị lần này, đoàn đại biểu Việt Nam có gặp với đoàn đại biểu Liên bang Nga không?

Trả lời:

" Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 8 tại Bru-nây từ ngày 15 đến 16 tháng 11 năm 2000.

Hội nghị cấp cao năm nay sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có toàn cầu hoá và mối quan hệ của nó với công nghệ thông tin truyền thông, thương mại điện tử, nền kinh tế mới. Chương trình Hợp tác Kinh tế Kỹ thuật (ECOTECH) cũng sẽ được đề cập trong đó có vấn đề phát triển nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ....Hội nghị lần này cũng sẽ tiếp tục thảo luận phương hướng hợp tác để thực hiện đề xuất của Việt Nam về xây dựng khuôn khổ pháp lý hướng dẫn thực hiện thương mại điện tử đã được Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ III (SOM III 9/2000) thông qua. Theo đó, chúng tôi hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản tại Hội nghị G8 ở Ô-ki-na-oa về thành lập Quỹ phát triển mạng lưới thông tin để giúp các nước đang phát triển xây dựng mạng lưới thông tin và thương mại điện tử trong vòng 5 năm. Việt Nam ủng hộ quan điểm đã được Hội nghị Bộ trưởng Thương mại của APEC khẳng định tại Đác-uyn (Ôt-xtrây-lia) tháng 6/2000, theo đó APEC cần tái khẳng định cam kết ủng hộ các nền kinh tế APEC chưa phải là thành viên WTO sớm được gia nhập tổ chức này với những điều kiện phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng nền kinh tế.

Hiện, chương trình tiếp xúc song phương giữa đoàn đại biểu Việt Nam với các đoàn đại biểu khác đang được thu xếp".