Việt Nam tăng cường hợp tác với IAEA(Ttxvn 7/11/2000)

Việt Nam ủng hộ dự thảo nghị quyết mang tên "Báo cáo của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế" và sẽ tiếp tục làm hết sức mình để tăng cường hợp tác với IAEA và các nước khác trong việc thực hiện các mục tiêu và mục đích của IAEA, ông Hoàng Chí Trung, Tham tán Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã phát biểu tại cuộc thảo luận về nghị quyết này trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 55 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 6/11.

Ông Trung nói, Việt Nam coi trọng công việc của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước trong việc sử dụng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Ông cảm ơn IAEA và một số nước phát triển khác trong việc giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam áp dụng năng lượng hạt nhân vào các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và bảo đảm an toàn; đồng thời bày tỏ sự mong muốn IAEA sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt tài chính và các chuyên gia kỹ thuật cho những nỗ lực của các nước đang phát triển trong việc chia sẻ những lợi ích và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Ông Trung nêu rõ rằng Việt Nam ủng hộ công việc của Ieae trong lĩnh vưuc kiểm tra và giám sát thực hiện các hiệp định về bảo đảm an toàn đã được các nước thành viên ký kết phù hợp với thể chế và hệ thống bảo đảm an toàn của IAEA. Nhưng những hoạt động này phải không được vi phạm chủ quyền dân tộc của các
nước; và các quan chức giám sát phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc kiểm tra, cũng như các hiệp định khi vào kiểm tra các nước thành viên đã ký với IAEA./.