Khắc Phục Hậu Quả Lũ Lụt Tại Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long


(Ttxvn 11/11/2000)

Trong 2 ngày 10 và 11/11/2000, tại Đồng Tháp, Thủ tướng Phan Văn Khải, các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Công Tạn đã chủ trì Hội nghị khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu long.

Các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các chủ đề chính về cơ cấu sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long; kết cấu hạ tầng cơ sở kinh tế-xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long sau lũ 2000 và tổ chức lại dân cư trong vùng lũ. Hội nghị khẳng định: Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long muốn sống chung với lũ yên ổn, cần có một chiến lược toàn diện về nhà ở, xây dựng các cụm, tuyến, hệ thống dân cư; xây dựng hệ thống đê bao gắn với giao thông nông thôn, trồng cây xanh phòng hộ; thực hiện thật tốt hợp tác xã, liên kết giữa các hộ dân, các ấp trong xây dựng, phát triển cộng đồng.

Tổng kết Hội nghị, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh: Lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long năm nay đến sớm, lũ cao, ngập sâu, diện rộng, ảnh hưởng đến 10 triệu người, là lũ lớn nhất trong 70 năm nay. Thiệt hại ước tính 3.800 tỷ đồng mới chỉ là bước đầu. Thủ tướng hoan nghênh thành tích, những tấm gương cao đẹp ở đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo các cấp đã chỉ đạo nhân dân vượt qua khó khăn. Hoan nghênh các bộ, ngành, các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin kịp thời giúp Chính phủ chỉ đạo đối phó với lũ lụt vừa qua, cám ơn nhân dân cả nước, bạn bừe quốc tế quan tâm, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

Về những việc cấp bách sau lũ lụt, Thủ tướng chỉ đạo, việc phải làm trước hết là đưa dân về tiếp tục sản xuất; cứu trợ kịp thời những gia đình còn khó khăn, thiếu lương thực; vệ sinh môi trường sau lũ, đảm bảo nước sạch, nước sinh hoạt cho dân, tăng cường cán bộ y tế để chăm lo sức khoẻ cho dân; khôi phục, sửa chữa ngay trường học, bàn ghế, sách giáo khoa đảm bảo 80 vạn học sinh sớm trở lại trường.

Bộ Thuỷ sản cùng các tỉnh khôi phục diện tích nuôi trồng thủy sản.

Vấn đề cấp bách hiện nay là các bộ, địa phương phải xác định làm những công trình nào trước khi nước rút, tính khối lượng, dự toán và đề nghị kho bạc cấp vốn. Năm 2001 tập trung khôi phục thuỷ lợi, khu dân cư, bờ bao./