Vietnam tham du Hoi nghi AEM và AMM


Hà Nội (Ttxvn 24/11/2000)

Ngày 24/11, tại Singapore, đã diễn ra hai Hội nghị không chính thức của các Bộ trưởng Ngoại giao Asean (Amm) và của các Bộ trưởng Kinh tế Asean (Aem), nhằm chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Asean không chính thức lần thứ 4.

Tại Hội nghị ngoại trưởng Asean (Amm) không chính thức, các Bộ trưởng ngoại giao các nước thành viên Asean nghe Nhóm các nhân vật nổi tiếng Asean (Epg) báo cáo về Tầm nhìn Asean 2020 và nội dung Hội nghị Tư vấn Asean + Nhật Bản về Chương trình hành động Hà Nội.

Các Bộ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực của Epg và các nhà tư vấn Asean + Nhật Bản về Chương trình hành động Hà Nội, ủng hộ những khuyến nghị được nêu lên trong các báo cáo này, nhất trí đệ trình những nội dung báo cáo này lên Hội nghị cấp cao Asean không chính thức lần thứ 4.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh rằng nội dung các báo cáo đã gắn kết được tinh thần của Tầm nhìn Asean và những mục tiêu, giải pháp được đề ra trong Chương trình hành động Hà Nội, đưa ra được những khuyến nghị có ý nghĩa thiết thực đối với tổ chức Asean và các nước thành viên trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài, giúp Asean xây dựng các Chương trình hành động tiếp theo để thực hiện Tầm nhìn Asean 2020 sau khi thực hiện thành công Chương trình hành động Hà Nội vào năm 2004. Bộ trưởng kiến nghị rằng các khuyến nghị này cần được tiếp tục xem xét, nghiên cứu kỹ, xác định rõ thứ tự ưu tiên giữa các khuyến nghị nhằm đề ra được các mục tiêu, giải pháp hữu hiệu và khả thi, có tính tới thực trạng phát triển của khu vực và những yêu cầu cấp bách hiện nay của Asean, nhất là yêu cầu thu hẹp khoảng cách phát triển và tình hình cụ thể của mỗi nước.

Tại cuộc họp không chính thức của Aem, các Bộ trưởng Kinh tế Asean rà soát lại các văn kiện sẽ được ký kết, đặc biệt là Hiệp định khung e-asean sẽ được các nhà lãnh đạo Asean ký trong khuôn khổ của Hội nghị.

Cùng trong buổi sáng, các Bộ trưởng đã ký Nghị định thư về việc thực thi Danh mục loại trừ tạm thời trong khuôn khổ khu vực thương mại tự do Asean (Afta). Các Bộ trưởng Kinh tế Asean nhấn mạnh rằng việc ký Nghị định thư này không phải là bước lùi so với Afta mà chỉ là phương thức thực hiện Afta cho phù hợp, nhất là trước thực trạng Asean sau khủng hoảng.

Các Bộ trưởng đã trao đổi ý kiến và đề xuất với những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước Asean nhiều kiến nghị cụ thể nhằm tăng cường hợp tác kinh tế trong Asean cũng như giữa Asean với các nước đối thoại, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc./.