Hỗ trợ Chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ emHà Nội (Ttxvn 23/11/2000)

Bộ Y tế đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ 40% nguồn kinh phí, trong tổng số trên 311,5 tỷ đồng để thực hiện việc giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ hơn 33% hiện nay xuống còn khoảng 25% vào năm 2005.

Lời kêu gọi trên được đưua ra tại cuộc Hội thảo Vận động các nhà tài trợ cho chương trình phòng chống suy dinh dưỡng Việt Nam do Bộ Y tế phối hợp với Unicef tổ chức tại Hà Nội ngày 21/11/2000.

Từ năm 1998 đến nay, trung bình mỗi năm Việt Nam giảm
được 2,3% số trẻ suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, công tác phòng chống suy dinh dưỡng còn nhiều hạn chế và thách thức nhưu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng vẫn còn ở mức cao, hiện tượng đứt bữa ở các vùng xa, vùng sâu vẫn còn phổ biến, nguồn lực và nhân lực còn hạn chế, sự đầu tu ư của nhà nước và sự hỗ trợ Quốc tế mới chỉ đạt 40% so với nhu cầu. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho việc giảm số trẻ suy dinh dưới 30% rất khó khăn. Sự duy trì thành quả đạt được về phòng chống suy dinh dưỡng ở Việt Nam trong thời gian tới cần có sự tiếp tục đầu tưu và nỗ lực to lớn về kinh phí, nguồn lực của cộng đồng Quốc tế./.