Họp báo Hội Nghị Cấp cao ASEAN không chính thức lần thứ 4


( Ttxvn 25/11/2000) Ngày 25/11, Thủ tướng nước chủ nhà Go Chok Tong, Chủ tịch phiên họp đã họp báo về kết quả của cuộc họp cấp cao Asean không chính thức lần thứ 4 và các cuộc họp Asean+3; Asean+1.

Thủ tướng Go Chok Tong đề cập sáng kiến Hội nhập và liên kết ASEAN với ưuu tiên là thu hẹp khoảng cách phát triển, tập trung hỗ trợ 4 nước thành viên mới kém phát triển là Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam, Mi-an-ma... thông qua các chương trình giáo dục, đào tạo, nhân tố có ý nghĩa quyết định khả năng cạnh tranh của ASEAN, để giúp ASEAN bước vào nền kinh tế mới.

Ông nhắc đến Hiệp định khung E-ASEAN vừa được ký kết và việc nghiên cứu khả thi về tuyến đường sắt Singapore - Côn Minh; nhấn mạnh rằng tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN quan tâm đến việc tiếp cận vấn đề một cách toàn diện với tinh thần coi cả khu vực như một nền kinh tế, tập trung cho việc thu hẹp khoảng cách phát triển trên các lĩnh vực có ý nghĩa nhất trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế mới như: thông tin, truyền thông, giao thông vận tải, khả năng giao tiếp tiếng Anh. Ông cho biết sự ủng hộ tích cực của các nước Đông Bắc á đối với các Chương trình hoạt động của Asean, trong đó có việc tạo một siêu lộ thông tin châu á qua các thành phố tin học từ Malaysia qua Singapore - Thái Lan - Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc và tập trung hỗ trợ 4 nước thành viên mới, thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực ngay trong lĩnh vực này, coi đây là những việc làm thiết thực góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Hà Nội theo tinh thần Tầm nhìn Asean 2020./.