Bảo tồn di sản văn hóa dân tộcHà Nội (Ttxvn 29/11/2000)

Theo Bộ Văn hóa Thông tin, kinh phí đầu tưu cho việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia "bảo tồn các di sản văn hóa tiêu biểu và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở" giai đoạn 2001 - 2005 là gần 1.620 tỷ đồng.

Trong đó vốn dành cho tu bổ di tích là 710 tỷ đồng, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hơn 260 tỷ đồng.

Chương trình sẽ thực hiện các công việc như tôn tạo, chống xuống cấp cho các di tích lịch sử; điều tra và bảo tồn một số làng, bản tiêu biểu của các dân tộc ít người; điều tra, sưu tầm, bảo tồn các văn hóa phi vật thể và xây dựng ngân hàng dữ liệu về văn hóa phi vật thể.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Lưu Trần Tiêu cho biết, việc thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa là nhằm ngăn chặn một cách có hiệu quả nguy cơ xuống cấp và mất mát các di sản văn hóa, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong việc xây dựng và phát triển văn hóa thông tin cơ sở, biến các di tích, thắng cảnh và vốn văn hóa phi vật thể thành những sản phẩm văn hóa có giá trị.