Phiên họp thứ nhất UBLH phân giới, cắm mốc biên giới VN-TQHà Nội (Ttxvn 1/12/2000)

Phiên họp lần thứ nhất của ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-trung Quốc đã họp tại Bắc Kinh từ ngày 19/11 đến ngày 1/12/2000.

Đoàn Việt Nam do ông Trần Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ biên giới Việt-trung, Ban Biên giới của Chính phủ dẫn đầu. Đoàn Trung Quốc do ông Mã á Âu, Tham tán Vụ Luật pháp và Điều ước, Bộ ngọai giao dẫn đầu.

Hai bên tuyên bố chính thức thành lập ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-trung Quốc, trao đổi ý kiến sâu rộng về những vấn đề có liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc và đã đạt được một số tiến triển tích cực.

Hai bên thỏa thuận phiên họp lần thứ hai của ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-trung Quốc sẽ tiến hành tại Việt Nam trong tháng 2 năm 2001.

Ngày 29/11, Trợ lý Bộ trưởng Ngọai giao Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Trung Quốc đàm phán về biên giới lãnh thổ Việt Nam-trung Quốc Vương Nghị đã tiếp đoàn đại biểu hai bên trong ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc Việt Nam-trung Quốc và chứng kiến lễ ký biên bản phiên họp./.