Trao đổi kinh nghiệm để đầu tư thành công tại Việt NamHà Nội (Ttxvn 1/12/2000)
Trên 70 doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam, đại diện cho những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả tại đây đã tham dự Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm để đầu tưu thành công ở Việt Nam, được tổ chức tại Hà Nôi, ngày 1/12/2000.

Thủ tướng Phan Văn Khải đã dự khai mạc. Cùng dự diễn đàn có nhiều Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và các bộ, ngành của Trung ương và địa phương.

Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trao đổi những kinh nghiệm về tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo lập thị trường, sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, hợp tác thành công với các đối tác Việt Nam, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo và sử dụng cán bộ kỹ thuật và người lao động Việt Nam, có biện pháp bảo vệ môi trường để cùng tham khảo, học tập, đẩy mạnh sự nghiệp đầu tư của Việt Nam thành công
nhưu mong muốn.

Tại cuộc hội thảo này, các nhà đầu tư đề xuất với Chính phủ Việt Nam những biện pháp nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư hiện có và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ: Chính phủ Việt Nam khẳng định chủ trương coi khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành của nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã có thêm một số quyết sách để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư tại Việt Nam. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành năm 2000 cùng với các văn bản khác đã tạo ra một khung pháp lý có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao hơn, góp phần vào việc thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tưu
nước ngoài.

Với việc sửa đổi, bổ sung Luật lần này, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một bước nhất quán trong lộ trình thu hẹp và tiến tới xóa bỏ sự phân biệt về chính sách và pháp luật giữa đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện để giới doanh nghiệp có cùng cơ hội và điều kiện kinh doanh bình đẳng. Trên tinh thần đó, các điều khoản của Luật tập trung chủ yếu vào việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư nước ngoài; mở rộng quyền tự chủ trong kinh doanh của doanh nghiệp; bổ sung một số ưu đãi đối với các lĩnh vực và địa bàn khuyến khích đầu
tưu...

Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt yếu kém còn tồn tại trong điều hành hoạt động đầu tư nước ngoài, đó là hệ thống pháp luật tuy đã được bổ sung, cải tiến nhiều, song vẫn còn nhiều bất cập, các văn bản dưới luật chưa đồng bộ, ổn định; nhiều văn bản dưới luật ban hành chậm so với qui định; công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài còn nhiều yếu kém; việc thực thị pháp luật, chính sách chưa nghiêm, thủ tục hành chính còn rườm rà, chậm được cải tiến, những hiện tượng kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, gian lận thương mại đã gây thêm khó khăn cho các nhà sản xuất; thị trường công nghệ và các dịch vụ thông tin, pháp lý, tài chính, bảo hiểm, kiểm toán ...chưa phát triển kịp yêu cầu của lĩnh vực hợp tác đầu tưu, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế.

Thủ tướng khẳng định: "chính phủ Việt Nam kiên trì đường lối đổi mới của mình. Chúng tôi luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đã và sẽ chọn Việt Nam là điểm đến cho đầu tưu lâu dài của mình. Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chính sách thu hút đầu tư nước ngoài theo các hướng: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài; xây dựng hệ thống chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh; thực hiện thí điểm cổ phần hóa một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; nâng cao năng lực quản lý của nhà nước đối với đầu tư nước ngoài; đơn giản hóa thủ tục hành chính ở mọi khâu, mọi cấp, công khai các qui trình, thời hạn trách nhiệm xử lý các thủ tục, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư; tập trung cao công tác điều hành để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các dự án đầu tư nước ngoài hoạt động có hiệu quả./.