Vietnam và Ac-hen-ti-na ký Hiệp định hợp tác giáo dục văn hoá


(Ttxvn 9/12/2000)
Ông Nguyễn Khoa Điềm, Bộ trưởng Văn hóa-thông tin Việt Nam đã thăm Ac-hen-ti-na từ ngày 7 đến 9/12.

Ông Nguyễn Khoa Điềm đã có các cuộc gặp và làm việc với quyền Quốc vụ khanh phụ trách văn hoá thông tin Phủ tổng thống U-gô Ghi-déc-mô Xtô-rê-rô, bà Đại diện đặc biệt về các vấn đề văn hóa quốc tế của Bộ Ngoại giao Tê-rê-xa Đê An-chê-rô-na và Quốc vụ khanh phụ trách giáo dục đại học thuộc Bộ Giáo dục Hoan Các-lốt Gô-ti-phơ-rê-đi.

Trong các cuộc làm việc và tiếp xúc, hai bên đã bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục, đồng thời trao đổi về các định hướng cũng nhưu các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác song phương về văn hóa và giáo dục.

Ngày 7/12, tại trụ sở Bộ Ngoại giao ác-hen-ti-na, ông Nguyễn Khoa Điềm và bà Quốc vụ khanh quan hệ đối ngoại Bộ Ngoại giao Ac-hen-ti-na Xu-xa-na Ru-ít Xê-ru-ti đã ký Hiệp định hợp tác văn hoá giáo dục giữa hai nước. Đây là hiệp định hợp tác đầu tiên trên lĩnh vực này giữa Việt Nam và một nước Nam Mỹ và sẽ tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thúc đẩy quan hệ văn hóa giáo dục giữa hai nước trong thời gian tới.

Theo hiệp định này, hai bên sẽ khuyến khích và tạo thuận lợi trong việc tìm hiểu và tuyên truyền về những giá trị văn hóa, nghệ thuật thông qua trao đổi sách, báo, tạp chí, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức thường kỳ các triển lãm nghệ thuật, sách và thủ công mỹ nghệ; khuyến khích trao đổi biểu diễn nghệ thuật. Hai bên sẽ tạo thuận lợi cho việc trao đổi thường xuyên thông tin, ấn phẩm và tài liệu mới nhất về những đặc điểm của hệ thống giáo dục ở nước mình; khuyến khích hợp tác để phát triển giáo dục công nghệ và đào tạo kỹ thuật chuyên nghiệp; cố gắng dành cho nhau các học bổng sau đại học; tạo thuận lợi cho việc trao đổi các giáo sư và khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa các cơ quan giáo dục đại học, cao đẳng và nghiên cứu.

Trong thời gian ở thăm ác-hen-ti-na, đoàn đại biểu Bộ Văn hóa-thông tin Việt Nam đã thăm Trung tâm văn hóa Rê-cô-lê-ta, Viện giáo dục công nghệ quốc gia, Bảo tàng lịch sử quốc gia và Viện Văn hóa Ac-hen-ti-na - Việt Nam./.