Trao đổi kinh nghiệm sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trườngHà Nội (Ttxvn 15/12-2000)
30 báo cáo về sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
được trình bày tại Hội nghị khoa học Tài nguyên và môi trường được tổ chức trong hai ngày 14 và 15-12-2000 tại Hà Nội.

Đây là một trong những cuộc trao đổi học thuật của Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước 07.

Các báo cáo không chỉ dừng lại ở việc điều tra, miêu tả hiện trạng, mà đã nâng lên ở mức rút ra được những quy luật diễn biến về môi trường, góp phần thiết thực cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hôi trong giai đoạn 2000-2010 và 2020.

Trên cơ sở những đề xuất và những giải pháp cuả những đề tài nghiên cứu trong Chương trình Khoa học cấp Nhà nước-07 đã và đang góp phần đề phòng, ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường . Một số mô hình tính toán cuả Chương trình đã được sử dụng phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội như: tính toán lan truyền và phân bố ô nhiễm, khả nâng tự làm sạch cuả dòng chảy, bản đồ đẳng trị về môi trường vùng đồng bằng sông Hồng; các quan trắc về môi trường, tác động cuả việc chuyển lũ sang biển Tây ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là những dự báo diễn biến môi trường, khả năng mất nước, khả năng trượt đất khi đưa vào vận hành công trình thuỷ điện Sơn La; Những diễn biến và giải pháp hạn chế tình trạng sa mạc hoá khu vực miền Nam Trung bộ (Quảng Ngãi-bình Định, Ninh Thuận-bình Thuận) đã được các nhà quản lý và khoa học quan tâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhận được những thông tin mới nhất về kết quả nghiên cứu nguyên nhân và giải pháp ngăn ngừa sa mạc hóa, những biến động môi trường liên quan tới quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở 3 vùng trọng điểm là đồng bằng sông hồng, đồng bằng sông Cửu Long , Tây Nguyên và khu kinh tế Hà Nội-hạ Long-quảng Ninh, những diễn biến môi trường do thuỷ điện Sơn La; trao đổi về các vấn đề về học thuật và những vấn đề cụ thể liên quan đến những biến động môi trường đã phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội vùng lãnh thổ, khu đô thị và công nghiệp ở Việt Nam./