Nganh sản xuất duoc phẩm của Việt NamHà Nội ( Ttxvn 14/12/2000)
Năm 2000, doanh thu sản xuất của ngành dược Việt Nam ư đạt 2100 tỷ đồng Việt Nam, tăng 15%, tiền thuốc bình quân đầu người đạt 5,2 Usd tăng 4% so với năm 1999, ông Vi Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam cho biết.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 358,589 triệu Usd, giảm 1% so với năm trước, nhưng lượng nguyên liệu nhập tăng so với những năm trước đây, tạo điều kiện cho sản xuất dược trong nước tăng.

Số các doanh nghiệp kinh doanh dược tư nhân, trách nhiệm hữu hạn và cổ phần Việt Nam trong năm 2000 nhờ có luật doanh nghiệp cũng có sự tăng vọt từ 168 công ty năm 1999 đến nay đã có 290 công ty. Có 218 công ty nước ngoài có giấy phép còn hiệu lực và có 24 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đầu tư là 186 triệu Usd, trong đó có 2 dự án được cấp phép đầu
tưu kinh doanh thương mại.

Hiện nay, ở Việt Nam có trên 9100 đầu thuốc được cấp sổ đăng ký lưu hành, trong đó có gần 5700 loại thuốc trong nước với tỷ trọng các loại thuốc đã dần dần đáp ứng nhu cầu chữa bệnh như nhóm thuốc chống nhiếm trùng chiếm 18%, thuốc chữa các bệnh dạ dày tiêu hóa chiếm 3,7 %, thuốc cho các bệnh tim mạch chiếm 4,5%. Tuy nhiên lượng thuốc vitamin các loại vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao trên 13%. Thuốc giả tiếp tục giảm so với năm 1999, chỉ còn khoảng 0,02% thuốc giả trong tổng số trên 30.000 mẫu được kiểm tra.

Theo phương hướng trong năm tới, ngành dược Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung vốn đầu tư chiều sâu, tăng cường liên doanh liên kết tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển; đồng thời, đẩy nhanh tiến trình thực hành sản xuất tốt ở các xí nghiệp sản xuất dược, đa dạng hóa loại hình doanh nghiệp dược, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa một số doanh nghiệp./.