Rừng bảo tồn thiên nhiên U Minh ThượngHà Nội (Ttxvn 15/12/2000)
Có 32 loài thú, 202 loài côn trùng, 38 loài bò sát, ếch, nhái vừa được phát hiện đang cư trú tại khu bảo tồn thiên nhiên U Minh
Thượng.

Đó là kết quả hơn 1 tháng điều tra của nhóm cán bộ Viện nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật Việt Nam.

lợn rừng, rái cá, chồn, trăn, rắn, rùa là những loài phổ biến và có số lượng lớn, đại diện cho lớp thú và bò sát đang cư trú tại Khu bảo tồn này. Trong đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy 9 loài thú thuộc dạng qúi hiếm đặc thù cho hệ sinh thái rừng tràm U Minh Thượng như rái cá mũi lông, mèo cá, dơi ngựa lớn, sóc lửa... Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm một loài thú mới là sóc đuôi ngựa và đã đưa bổ sung vào danh sách thú Việt Nam cần được bảo vệ.

Theo kết qủa điều tra, số loài của hệ thú ở U Minh Thượng có số loài không nhiều, nhưng số lượng cá thể phong phú, nhất là đối với các loài thú qúi hiếm./.