Giai quyết việc làm cho 1,4 triệu lao động hàng nămHà Nội(Ttxvn 14/12/2000)
Theo Bộ lao động Thương binh và Xã hội, năm 2001, cả nước phấn đấu giải quyết việc làm cho khoảng 1,4 triệu người.

Trong đó, thông qua Quỹ quốc gia giải quyết việc làm khoảng 350 ngàn người, xuất khẩu lao động và chuyên gia từ 40 đến 45 ngàn người.

Nhà nước sẽ tăng đầu tư cho nông nghiệp để chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo mở việc làm; có chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần để thu hút lực lượng lao động trẻ đến các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các thông tin thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Nhà nước cũng sẽ tập trung giải quyết các chính sách cho người lao động khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. Ước trong ba năm (2001- 2003) sẽ hỗ trợ, giải quyết chế độ giải quyết việc làm cho khoảng 25 vạn lao động trong tổng số 5.400 doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động hiện nay. Đồng thời sẽ sửa đổi Luật, văn bản dưới luật, cơ chế để các doanh nghiệp thực hiện tốt việc ký hợp đồng có thời hạn với người lao động, giúp cho họ có điều kiện chuyển đổi việc làm, nghề nghiệp...

Theo Bộ lao động, năm 2000, cả nước đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,3 triệu người.

Năm nay, nhiều biện pháp nhằm giải quyết việc làm đã được thực hiện như lập quỹ hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp với kỹ thuật và công nghệ cao; khuyến khích phát triển các ngành, nghề đầu tư ít vốn, sử dụng nhiều lao động; cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, duy trì đảm bảo việc làm cho người lao động, chống sa thải công nhân hàng loạt; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trên cơ sở đa dạng hóa việc làm; mở rộng thị trường, đào tạo nghề để đưa lao động có nghề đi xuất khẩu lao động. Các biện pháp nhằm tăng cường quản lý hiện tượng di dân tự phát vào thành phố lớn tìm kiếm việc làm và hỗ trợ di chuyển lao động, dân cư xây dựng vùng kinh tế mới cũng được thực hiện.
Các ngành sản xuất đã tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; phát triển làng nghề; mở rộng kinh tế trang trại cả trong nông lâm, ngư nghiệp.

Tính đến 1/7/2000, tổng lực lượng lao động của cả nước là trên 38,6 triệu người, so với kết quả điều tra tại thời điểm 1/7/1996 tăng bình quân hàng năm là trên 975.000 người, với tốc độ tăng 2,7%/năm.

Theo các chuyên gia về lao động việc làm, trong 5 năm 2001-2005, lực lượng lao động cả nước sẽ tăng thêm trên 4 triệu người, cộng thêm số lao động đang thất nghiệp tính đến cuối năm 2000 khoảng 800 ngàn người và số người thiếu việc làm khoảng 1 triệu. Nếu phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 1,4 triệu lao động, thì đến cuối năm 2005, số lao động có nhu cầu giải quyết việc làm vẫn còn rất lớn. Hiện nay, diện tích đất canh tác trên đầu người ngày càng bị thu hẹp, tình trạng thiếu việc làm tại các làng quê càng trở nên nghiêm trọng, hiện tượng di dân tự phát từ nông thôn vào thành phố lớn với quy mô và tốc độ ngày càng tăng. Ngày càng có nhiều lao động nhập cư đến các thành phố lớn tìm việc. Tại thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên có 70.000 lao động và ở Hà Nội khoảng 20.000 lao động từ các tỉnh đến tìm việc làm./.