4 Triệu học sinh đuợc chăm sóc răng miệng miễn phíHà Nội ( Ttxvn 18/12/2000)
Năm 2000, chương trình Nha học đường đã được phát triển được thêm 300 điểm Nha học đường mới, có thêm 60 vạn học sinh được chăm sóc răng miệng.

Như vậy, đến nay, Việt Nam có khoảng trên 4 triệu học sinh
được chăm sóc răng miệng miễn phí thường xuyên tại 2050 điểm Nha học đường, chiếm khoảng 25% học sinh tiểu học trong cả
nước. Các tỉnh thành trong cả nước đều đã thực hiện chương trình này, trong đó tại 3 tỉnh là Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, tất cả các xã phường đều đã xây dựng được các điểm khám Nha học
đường. Chương trình cũng đã chú ý đào tạo tại chỗ cho các cán bộ Răng hàm mặt từ tuyến tỉnh đến xã bản của các tỉnh miền núi. Đặc biệt, tỉnh Bắc Kạn, một tỉnh mới tách hầu như chưa có cơ sở vật chất về y tế đã được chương trình giúp xây mới khoa răng hàm mặt cho tỉnh và 7 huyện thị và một số phòng răng hàm mặt tới tận tuyến xã.

Chương trình Nha học đường bắt đầu thực hiện ở Việt Nam cách đây 6 năm với tổng kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng, trong đó 23 tỷ đồng do các tổ chức quốc tế hỗ trợ bằng trang thiết bị y tế, bàn chải và thuốc đánh răng. Qua 6 năm thực hiện, ở những nơi tổ chức tốt Nha học đường, tỷ lệ sâu răng ở tuổi 12 đã giảm từ 50% đến 70% , tỷ lệ viêm lợi ở học sinh giảm từ 60% đến 70%.

Theo điều tra, cuối năm 1999, tỷ lệ trẻ bị sâu răng ở các vùng chưa có chương trình Nha học đường rất cao. Trên 81,5% trẻ ở độ tuổi từ 6 đến 8 có răng sữa sâu, tỉnh trạng sâu răng vĩnh viễn ở mức cao và gia tăng theo tuổi, từ 25% ở độ tuổi 6 đến 8 tăng lên 87,5% ở độ tuổi 18 và gần 99% người bị sâu răng ở độ tuổi từ 45 trở lên.

Từ nay đến năm 2010, Việt Nam phấn đấu đạt chỉ số Răng sâu, mất, trám ở mức dưới 1, giảm tỷ lệ trẻ dưới 15 tuổi có cao răng xuống dưới 25 phần nghìn, tất cả thanh niên ở lứa tuổi 18 giữ được toàn bộ răng và có từ 50 đến 80% học sinh tiểu học và trung học được chăm sóc răng miệng thường xuyên tại trường.

Năm 2001, chương trình Nha học đường Việt Nam dự kiến xây dựng thêm 300 điểm Nha học đường mới, theo đó sẽ có thêm khoảng 600.000 học sinh được chăm sóc răng miệng tại trường; tăng cường tổ chức các lớp đào tạo y sĩ nha học đường theo địa chỉ, nhất là đào tạo cho các tỉnh miền núi./.