NFN BNG bác bỏ tin xuyên tạc liên quan đến Phật giáo Hoà Hảo


Ngày 20/12/2000 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phan Thuý Thanh trả lời các phóng viên Reuters, DPA và South China Morning Post đề nghị bình luận về những thông tin nói Hà Hải hiện đang trong tình trạng "vô cùng nguy kịch" sau 32 ngày tuyệt thực; Chính phủ Việt Nam không cho phép tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh của ông Huỳnh Phú Sổ vào ngày 20/12/2000; cảnh sát đã dùng bạo lực để giải tán "những người biểu tình" trong ngày lễ kỷ niệm này?

Trả lời:

Các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang cho biết những thông tin này là hoàn toàn xuyên tạc sự thật.

Sức khoẻ của Hà Hải hiện vẫn bình thường.

Uỷ ban Nhân dân Tỉnh An Giang đã nhận được đơn của Ban đại diện Phật giáo Hoà Hảo xin phép tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 81 của ông Huỳnh Phú Sổ. Ngày 14/12/2000, UBND Tỉnh đã có Quyết định cho phép Ban Đại diện Phật giáo Hoà Hảo tổ chức lễ kỷ niệm đó.