Huy chuong su nghiệp giáo dục cho GS J. Ladinsky


Hà Nội ( Ttxvn 27/12/2000)

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã trao tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục cho Giáo sư Judith L. Ladinsky , Chủ tịch ủy ban Mỹ hợp tác khoa học với Việt Nam.

Từ năm 1989 đến nay, với cương vị là Chủ tịch ủy ban Mỹ Hợp tác khoa học với Việt Nam, bà đã giúp tìm kiếm học bổng, giúp giải quyết một số thủ tục nhập học cho hơn 300 sinh viên và cán bộ Việt Nam đi học tại Mỹ và Canada; giúp đỡ và tạo điều kiện cho một số giáo sư, cán bộ của các trường đại học của Việt Nam đi nghiên cứu khảo sát trao đổi khoa học; cung cấp một số sách báo và tạp chí y học; giúp một số trường đại học của Việt Nam thiết lập mối quan hệ hợp tác với một số trường đại học ở Mỹ và hàng năm cấp 3 học bổng ngắn hạn cho cán bộ Việt Nam tham dự các lớp tiếng Anh tổ chức tại Mỹ./.