Truyền thông giáo dục phòng chống bạo lực đối với phụ nữ
Hà Nội(Ttxvn 29/12/2000)
Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ 10 tỉnh, thành phố phía bắc và các ban, ngành có liên quan ở Trung ương đã tham dự hội thảo" Truyền thông, giáo dục phòng chống bạo lực đối với phụ nữ" tổ chức ngày 28/12/2000, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Tổ chức Phát triển phụ nữ của Liên hiệp quốc (Unifem).

Hội thảo đã khẳng định vai trò của hoạt động truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho phụ nữ về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ, đồng thời tác động đến dư luận xã hội, lên án những hành vi trái pháp luật, thực hiện bình đẳng nam nữ.

Các báo cáo tham luận về "tình hình bạo lực trong gia đình trên thế giới và Việt Nam", "bạo lực đối với phụ nữ dưới mọi hình thức là nguyên nhân dẫn đến hạn chế sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ", "đôi điều rút ra từ việc xét xử các vụ việc vi phạm về bạo lực đối với phụ nữ", "bất bình đẳng giới trong gia đình và xã hội- nguyên nhân dẫn đến bạo lực đối với phụ nữ", "kinh nghiệm trong việc tham gia tư vấn bảo vệ phụ nữ bị bạo hành"... đã được trình bày tại họi thảo.

Trong những năm qua, vai trò và đời sống của phụ nữ Việt Nam đã được nâng cao, nhiều phụ nữ đã giành được vị trí lãnh đạo trong công tác xã hội, và làm chủ những doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ bao gồm từ những hành vi hắt hủi về tinh thần, tình cảm đến hành động thô bạo của nam giới trong gia đình, lạm dụng tình dục, buôn bán phụ nữ vẫn chưa giảm./.