Tổng kết dự án Phát triển trẻ thơHà Nội (Ttxvn 16/1/2001)
Ngày 15/1/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị Tổng kết Dự án Phát triển trẻ thơ giai đoạn 1996-2000.

Trong giai đoạn 1996-2000 có 44 huyện thuộc 30 tỉnh được tiếp nhận dự án Phát triển trẻ thơ. Hầu hết các huyện thực hiện dự án là những huyện nghèo, thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc ít người. Mục tiêu của dự án là thu hút 25% trẻ từ 1-5 tuổi đến nhóm trẻ gia đình và lớp mẫu giáo; cung cấp giáo dục tiền học
đường cho 80 % trẻ 5 tuổi trước khi vào học lớp.

Qua 5 năm thực hiện dự án, tất cả các nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được cung cấp đủ các phương tiện cơ bản phục vụ cho việc chăm sóc nuôi dạy trẻ; các cô giáo của các huyện tiếp nhận dự án đươc dự các lớp bồi dưỡng về chuyên môn; xây dựng được trên ngàn công trình vệ sinh, trên 100 công trình nước sạch và hàng trăm bếp ăn ít khói tại 36 huyện. Dự án đã tiến hành mở lớp đào tạo cho 550 học sinh và phụ nữ dân tộc trở thành giáo viên mầm non cắm bản, xóa số xã trắng về giáo dục mầm non.

Dự án "phát triển trẻ thơ" còn phối hợp chặt chẽ với Dự án "vay vốn xóa mù chữ". Dự án Nước-vệ sinh và dự án "chăm sóc sức khỏe"; song hành triển khai các hoạt động như: mở các lớp bồi dưỡng trong việc tuyên truyền kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong xây dựng nội dung kế hoạch dự án trẻ thơ ở các cấp xã, thôn, bản; cải tạo môi trường sống; bỗi dưỡng kiến thức y tế.

Giai đoạn 1996-2000 kết thúc với hiệu quả rõ nét, tỷ lệ trẻ 5 tuổi đến lớp đạt từ 72%-99,7%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở các huyện đều giảm; tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin theo độ tuổi ở các huyện đạt từ 91% đến 100%; xây dựng được một số mô hình điểm về giáo dục mầm non tại các tỉnh Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Trị; dự án còn góp phần đáng kể trong việc làm giảm tỷ lệ trẻ người dân tộc lưu ban ở lớp 1 do không biết tiếng Việt./.