Sửa đổi bổ xung một số quy định quản lý ngoại hốiHà Nội (Ttxvn 19/1/2001)
Từ tháng 2/2001, ngưuời cư trú là tổ chức kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, chi nhánh công ty nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu liên danh với nước ngoài, cơ quan nhà
nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam phải bán số ngoại tệ thu được từ các nguồn thu vãng lai cho các ngân hàng.

Các tổ chức tín dụng hoạt động ngoại hối được thực hiện việc cho vay ngoại tệ đối với người cư trú trong diện nêu trên theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đây là nội dung chính trong Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63 về quản lý ngoại hối vừa được ban hành./.