Tiềm năng khí của Việt Nam có thể đạt 2.200 tỉ m3.Hà Nội (Ttxvn 25/1/2001)
Theo Petrovietnam, tiềm năng khí của Việt Nam có thể đạt 2.200 tỉ m3.

Trong 10 bể trầm tích đã được phát hiện, có 4 bể xác định chứa dầu khí bao gồm bể sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Malaysia -thổ Chu. Theo dự báo của tập đoàn dầu khí Bp-statoil riêng bể trầm tích Nam Côn Sơn có trữ lượng 500 tỉ m3.

Trong các phát hiện về khí, mỏ Lan Tây-lan Đỏ ở bể Nam Côn Sơn là mỏ khí lớn nhất. Đây là mỏ khí duy nhất ở Việt Nam đã hoàn thành việc thẩm định trữ lượng và đang chuẩn bị khai thác. Mỏ khí ở vùng chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia đang được Petrovietnam và công ty dầu khí Malaysia chuẩn bị đưa vào khai thác, cung ứng cho các nhà máy điện ở Trà Vinh và Cần Thơ.

Nhằm hạn chế việc đốt bỏ khí đồng hành ngoài khơi, tận dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu khí cung cấp cho công nghiệp và dân sinh, Petrovietnam đã triển khai dự án thu gom và vận chuyển khí từ mỏ Bạch Hổ vào đất liền với tổng công suất cả hệ thống 1,5 tỉ m3 khí/năm, tổng vốn đầu tư 400 triệu Usd. Toàn bộ lượng khí trên cung cấp cho nhà máy điện Bà Rịa, các nhà máy điện thuộc khu công nghiệp Phú Mỹ và sản xuất Lpg, từng bước thay thế Lpg nhập khẩu. Hiện nay ngành dầu khí khai thác đưa vào bờ khoảng 5 triệu m3 khí/ ngày.

Hiện nay Petrovietnam đang chuẩn bị triển khai dự án xây dựng đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn dài 400 km với tổng kinh phí 1,5 tỉ Usd. Đường ống này sẽ vận chuyển khí từ Nam Côn Sơn về Phú Mỹ và tứ giác tăng trưởng Thành phố Hồ Chí Minh-đồng Nai-vũng Tàu và Bình Dương. Dự án khí Nam Côn Sơn hoàn thành sẽ đảm bảo cung cấp lượng khí đủ sản xuất 12 tỉ Kwh điện/năm trong vòng 15 năm tới. Các dự án sử dụng khí đốt trong liên hiệp khí điện đạm thuộc hành lang công nghiệp Phú Mỹ đã được triển khai từ năm 1996 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2007.

Theo đánh giá, nhu cầu tiêu thụ khí của các dự án thuộc liên hiệp khí điện đạm, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai dự kiến khoảng 7,7 tỉ m3 khí/năm và dự kiến nhu cầu dân dụng về khí năm 2010 đạt 396.000 tấn/năm, gấp 5 lần nhu cầu vào năm 1999./.