Phát triển đàn gia súc, gia cầm trong chăn nuôi hàng hoáHà Nội (Ttxvn 29/1/2001)
Năm 2001, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng mức đầu tư, đổi mới công nghệ để phát triển mạnh chăn nuôi hàng hóa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm cân đối giữa chăn nuôi và trồng trọt.

Về con lợn, ngành nông nghiệp phấn đấu đưa tổng đàn lên 21 triệu con, tăng hơn 1,5 triệu con so với năm 2000, trong đó có khoảng 17 triệu con lợn thịt, theo hướng tỷ lệ nạc cao để phục vụ xuất khẩu. Hiện nay, cả nước có khoảng 7 triệu lợn thịt có tỷ lệ nạc cao.

Về đàn bò, năm nay, cả nước phấn đấu đưa tổng đàn lên hơn 4,3 triệu con, tăng khoảng 250.000 con so với năm 2000, trong đó đàn bò sữa đạt hơn 38.000 con.

Ngoài ra, năm 2001 đàn trâu phấn đấu đưa lên lên hơn 3 triệu con, tăng hơn 50.000 con so với năm trước; đàn gia cầm lên hơn 205 triệu con, tăng 15,8 triệu con.

Để đạt mục tiêu trên, ngành nông nghiệp sẽ đầu tưu cải tạo và phát triển con giống, nâng cao năng suất chăn nuôi đi đôi với đảm bảo sạch bệnh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ./.