Chuẩn bị thành lập Trung tâm Giao dịch Chúng khoán Hà NộiHà Nội (Ttxvn 31/1/2001)

* Theo ủy ban chứng khoán Nhà nước, đề án thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã được ủy ban xây dựng xong và dự kiến Trung tâm có thể đi vào hoạt động vào nửa đầu năm 2001.

Hiện ủy ban đã chuẩn bị xong về nhân sự, trụ sở cho Trung tâm giao dịch. Hai Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nối mạng với nhau để thống nhất trong khâu giao dịch, niêm yết và sử dụng chung một hệ thống thanh toán lưu ký.

* Công ty chứng khoán Bảo Việt (Bvsc) vừa khai trương sàn giao dịch, trang thông tin và cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin tài khoản cho khách hàng đầu tư chứng khoán.

Theo Bà Nguyễn Phúc Lâm, Giám đốc Bvsc, khách hàng đầu tư chứng khoán tại Bvsc sẽ tự xem được số dư tiền, chứng khoán, phí hoa hồng và các lệnh giao dịch chứng khoán mà khách hàng đã thực hiện mà không phải trả phí dịch vụ. Dự kiến trong thời gian tới, Bvsc sẽ áp dụng dịch vụ này tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Trang thông tin sẽ cung cấp cho khách hàng các thông tin cập nhật về tổ chức niêm yết, cổ phần hóa, các văn bản pháp quy về chứng khoán và các bài phân tích của các chuyên gia về thị trường chứng khoán./.