Tình hình an ninh trở lại bình thưuong tại Gia Lai và Đắc Lắc(Ttxvn 8/2/2001)
Theo các phóng viên thường trú Ttxvn tại Gia Lai và Đắc Lắc tình hình an ninh trật tự tại hai tỉnh này đã trở lại bình thường sau khi xảy ra một số vụ lộn xộn ở Pleicu, Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong hai tỉnh nói trên.

Tin cho biết ngày 2/2 do nhận được những thông tin sai lệch về việc hai người dân tộc vi phạm pháp luật bị bắt ngày 29/1, nhiều người từ các địa phương kéo tới trước trụ sở Tỉnh ủy và ủy ban Nhân dân tỉnh ở thành phố Pleicu đòi thả hai người bị bắt nói trên và đưa ra những kiến nghị yêu cầu các cấp chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc về đất đai. Tỉnh ủy và ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã cử cán bộ giải thích với bà con khiếu kiện về nguyên nhân những người bị bắt là do họ đã vi phạm pháp luật, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và những người này được thả ngay sau khi họ ký vào biên bản xác nhận hành vi phạm pháp và xin khoan hồng. Chính quyền tỉnh đã cho người vi phạm pháp luật tới nói về những hành vi phạm pháp của họ và xác định rằng họ đã được trả tự do. Cán bộ của tỉnh cũng đã giải thích với những người khiếu kiện về chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong vấn đề đất đai, về những nỗ lực và thành tựu của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong công tác củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh nói riêng và trên cả địa bàn Tây Nguyên nói chung. Sau khi được nghe giải thích, những người khiếu kiện đã giải tán và trở về địa phương.

Tiếp đó trong các ngày từ 3 đến 6/2 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh Đắc Lắc cũng đã xảy ra một số vụ khiếu kiện tuy có quy mô nhỏ nhưng đã ảnh hưởng đến trật tự trị an, ách tắc giao thông, thậm chí có nhiều con em người dân tộc đã phải nghỉ học do tình hình trên. Những người tham gia khiếu kiện phần lớn là bà con người dân tộc thiểu số do nhận được những thông tin sai lệch về tình hình Pleicu và bị các phần tử quá khích lôi kéo, kích động.

Một vài kẻ cực đoan đã có những hành động quá khích gây mất trật tự trị an, chống người thi hành công vụ, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá phách một số công sở ở buôn, xã, huyện, gây tổn thất về của cải vật chất và làm rối loạn trật tự xã hội.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể các địa phương này đã tiếp xúc, giải thích tình hình, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và vận động bà con trở về buôn làng yên tâm sản xuất không để kẻ xấu lôi kéo làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Sau khi được giải thích phần lớn những người khiếu kiện đã giải tán. Tình hình ở Đắc Lắc và Gia Lai đang trở lại bình thường.

Đông đảo nhân dân tỏ vẻ rất bất bình trước các hành động cực đoan, gây rối của một số phần tử xấu làm rối loạn trật tự xã hội địa phương, chia rẽ nhân dân, đòi trừng trị những tên hung hăng, kích động.

Hiện nay các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể ở hai tỉnh Gia Lai và Đắc Lắc đang triển khai các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, kỷ cương luật pháp, động viên đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc./