Việt Nam tham dự HN BT Cộng đồng Pháp ngữ(Ttxvn 10/2/2001)
Theo phóng viên Ttxvn tại Paris, Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Nguyễn Chiễn Thắng, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, làm
trưởng đoàn, đã tham Hội nghị lần thứ 15 Bộ trưởng Ngoại giao Cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp tổ chức tại thủ đô Nơ Gi-a-me-na của Cộng hòa Sát trong hai ngày 7 và 8/2/2001.

49 quốc gia và chính phủ thành viên, quan sát viên của Tổ chức Pháp ngữ, các cơ quan thực thi và các tổ chức quốc tế Pháp ngữ đã tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo của ông Tổng Giám đốc Cơ quan liên chính phủ Pháp ngữ (Aif) về các hoạt động của Aif trong năm 2000, thông qua các nghị quyết về các vấn đề tài chính, hành chính và về các chương trình hợp tác của cơ quan này, tập trung thảo luận báo cáo của ông Tổng thư ký Pháp ngữ về các hoạt động chính trị, kinh tế và hợp tác đa phương của Aif nhằm thực hiện chương trình hành động Mông-tông đã được nguyên thủ các nước thông qua tại Hội nghị cấp cao lần thứ 8.

Hội nghị đã xem xét việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa Pháp ngữ sẽ họp tại Cô-tô-nu, thủ đô Bê-nanh, vào tháng 6/2001 và việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao lần thứ 9 và nhất trí sẽ họp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao tại Bây-rút (Li-băng) trong các ngày 23 và 24/10 tới, và dự kiến Hội nghị cấp cao sẽ họp vào các ngày 26, 27 và 28/10./.