Trại nuôi giống tôm Việt-Mỹ đi vào hoạt độngHà Nội (Ttxvn 9/2/2001)
Trại sản xuất giống tôm càng xanh tại thị trấn An Dương, thành phố Hải Phòng vừa được Công ty Cộng nghệ Việt-Mỹ (ATI) đã đi vào hoạt động.

Trại sản xuất giống tôm càng xanh của công ty Ati được khởi công xây dựng từ tháng 10-2000 trên diện tích 2,8 ha, với tổng số vốn 5 tỷ đồng. Mỗi năm, trại có khả năng cung cấp từ 30 đến 70 triệu con tôm giống cho người nuôi tôm.

Trại áp dụng công nghệ nuôi và sản xuất con giống của Trung Quốc, đặc biệt là ứng dụng công nghệ sinh học của Hoa Kỳ vào sản xuất với các phế phẩm sinh học. Tại đây, các kỹ thuật nuôi tôn càng xanh, cung ứng vật tư kỹ thuật nuôi tôm ... cũng sẽ được chuyển giao đến người dân nuôi tôm ./.