Notice on VTV4 Signal Reception

Nhằm tăng cường chất lượng, hình ảnh âm thanh trên kênh VTV4 tại khu vực Bắc Mỹ, kể từ ngày 1/10/2005, VTV sẽ thay đổi thông số thu VTV4 qua vệ tinh Telstar 5 tại khu vực Bắc Mỹ. Chi tiết như sau (nhấn vào đây để xem hướng dẫn và sơ đồ):

• Tần số : 11966 Mhz
• Symbol rate: 22000 Ksymbol/s
• Mã sửa sai FEC: 3/4
• Phân cực: H

Trong quá trình chuyển đổi, nếu quý khán giả cần thêm thông tin giải đáp xin liên hệ theo các số điện thoại sau:

Đài THVN:

Tel: + (84) 904211573. + (84) 913202770.
Email: gv1.tdps@vtv.org.vn

Công ty cung cấp dịch vụ vệ tinh:

1. House of Natural Sound: Location 1
12517 Sherman Way, N. Hollywood CA 91605
Tel: +(1) 818 765 1991 +(1) 818 982 2796 Fax: +(1) 818 765 1159
Email:

2. House of Natural Sound: Location 2
26248 Bouquet Canyon Rd. , Santa Clarita CA 91530
Tel: +(1) 661 255 6677 +(1) 661 252 3422 Fax: +(1) 661 284 1993

3. Thai TV5 U.S.A. Global NetWork.
1123N. Vine St#6A Los Angeles, CA 900038
Tel: +(1) 323 464 4264 Fax: +(1) 232 464 2312.
Toll Free: 1 888 885 6886
Email: tv5@tv5usa.com

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THÔNG SỐ MỚI TRÊN MỘT SỐ MÁY THU VỆ TINH

  • Ấn phím "Menu" trên điều khiển. 
  • Trên màn hình xuất hiện các thanh menu, di chuyển con trỏ tới menu "Installation" rồi ấn OK. 
  • Một số máy thu sẽ yêu cầu nhập PIN code. Giá trị này có thể mặc định bởi nhà sản xuất thiết bị (thường là 0000, 1234, 9999...) hay được thiết lập bởi người sử dụng máy thu IRD.
  • Sau khi nhập PIN code, trên màn hình sẽ xuất hiện các menu phụ di chuyển con trỏ tới menu "Channel searching" sau đó ấn OK.

Thay đổi các thông số trên màn hình như sau:

Thông số thu Mới
TP Frequency 12177 Mhz 11966 Mhz
Symbol rate 23000 Ksymbol/s 22000 Ksymbol/s
Mã sửa sai FEC  2/3  3/4
Phân cực V  H
  • Sau đó ấn OK để máy thu cập nhật thông số mới.
  • Ấn Exit để thoát ra khỏi menu cài đặt.
  • Để kiểm tra xem các chương trình vừa thu được có đúng với thông số mới, ấn phím Infomation để kiểm tra các thông số.

Máy thu PROSAT 8800

1. Start by pressing menu
2. Use arrow down to scroll down at "add new transponder" then press ok
3. When the new screen appear, scroll to add, then press ok
4. Enter new code by following the table
5. When finished press ok. Then find the new memory channels.
6. Press "no" twice.
7. You will find VTV Channel

Máy thu PANSAT 200 A

1. Press "Menu"
2. Down to "Installation" Press "Enter"
3. Press "0000" Four Digit Password
4. On "Install Menu" Make sure Satellite on "Intelsat Americas 5" Move Down to Satellite Scan, Press Enter
5. On Current Satellite Press Enter
6. Wait until finish. Check on Number 3 "11966 MHz" that OK
7. Press exit 3 times