Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh ngày 11-9-1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày; bản thân là công nhân lâm nghiệp.

- Tham gia cách mạng năm 1958.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 5-7-1963
ngày chính thức 10-7-1964.

Tóm tắt quá trình công tác:

- 1958-1961: Học trung cấp nông lâm trung ương Hà Nội

- 1962-1963: Công nhân lâm nghiệp, kỹ thuật viên điều tra rừng Ty lâm nghiệp Bắc Kạn.

- 1963-1965 : Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông

Phiên bế mạc Đại hội IX Đảng CS Việt Nam

Hà Nội (Ttxvn 22/4/2001)
Chiều ngày 22/4, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng cộng sản Việt Nam đã tiến hành phiên bế mạc.

Chính sách Đại đoàn kết dân tộc

Phát biểu của Ông Trần Văn Đăng, Tổng thưu ký ủy ban Trung ưuong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tại cuộc họp báo
tại Trung tâm Báo chí Đại hội, sáng 21-4-2001)

I- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đng Cộng sản Việt Nam đang họp dưới tiêu đề "phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN".

Đây đồng thời cũng là chủ đề của Đại hội, là nguyện vọng tha thiết và quyết tâm của mọi người Việt Nam yêu nước.

Chính sách tôn giáo của Đảng CS và Nhà nước Việt Nam

Bài phát biểu của Ông Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ trình bày tại cuộc họp báo chuyên đề tại Trung tâm Báo chí Đại hội sáng ngày 21/4/2001)

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 có ghi về chính sách tôn giáo của Nhà nước như sau:

" Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo 1 tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.

Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ.

Họp báo Cuộc vận động Xây dựng chỉnh đốn Đảng CS Việt Nam

Hà Nội (Ttxvn 20/4/2001)

Trong khuôn khổ Đại hội, chiều 20/4/2001, tại Trung tâm báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9, các ông Phạm Văn Thọ, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Đào Duy Quát, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ 9, Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương chủ trì cuộc họp báo chuyên đề về Công tác xây dựng Đảng và Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6( lần 2).

Chính sách Đại đoàn kết dân tộc, Tôn giáo và Dân tộc

Hà Nội(Ttxvn 21/4/2001)
Ngày 21/4/2001, tại Hà Nội, Trung tâm báo chí Đại hội Đảng 9 đã tổ chức Họp báo chuyên đề về Đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo và dân tộc.

Tại cuộc họp báo này, ông Trần Văn Đăng, Tổng thưu ký ủy Ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam nói rằng, Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam là một bộ phận quan trọng của tưu tưởng Hồ Chí Minh, là đường lối cơ bản lâu dài trước sau như một của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà
nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông cáo Báo chí ngày làm việc thứ ba của Đại hội

Hà Nội (Ttxvn 21/4/2001)

Ngày 21 tháng 4, ngày làm việc thứ 3 của Đại hội, các đại biểu Đại hội tiếp tục tham luận và các đại biểu quốc tế phát biểu chào mừng Đại hội.

Buổi sáng, đồng chí Nguyễn Văn An, Uỷ viên Bộ Chính trị,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương điều khiển phiên họp.

Các đại biểu Đại hội sau đây đã đọc tham luận tại Đại hội:

1- Đồng chí Hữu Thọ, đại biểu Đảng bộ khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng tham luận về tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng trong Đảng.

2- Đồng chí Lê Nam Giới, đại biểu Đảng bộ tỉnh Cần Thơ.

Thông cáo báo chí ngày Khai mạc Đại hội Đảng CS VN khoá IX

Hà Nội (Ttxvn 19/4/2001)
Ngày 19 tháng 4 năm 2001, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội .

1.168 đại biểu (2 đại biểu vắng mặt vì lý do sức khoẻ) thuộc 70 đoàn đại biểu của 61 tỉnh , thành phố trong cả nước và các khối Đảng các cơ quan Trung ương đại diện cho gần 2 triệu rưỡi đảng viên trong cả nước đã về dự Đại hội .

Họp báo Khai mạc ĐH lần thứ IX ĐCS Việt Nam

Hà Nội(Ttxvn 18/4/2001)
Ngày 18/4/2001, tại Hà Nội, Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng lần thứ 9 đã tổ chức họp báo Khai mạc Đại hội lần thứ 9 Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tại cuộc họp báo, ông Hữu Thọ, Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương, đồng thời là người phát ngôn của Đại hội cho biết: Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 sẽ được khai mạc vào sáng ngày 19/4 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội và kết thúc vào ngày 22/4/2001.

ĐSQ Việt Nam bác bỏ tin đồn thu lệ phí hành khách tại sân bayGần đây có tin đồn nhưũng ngươi Việt Nam ở nươc ngoài và nguời nươc ngoài khi đến cửa khẩu Việt Nam sẽ phải nộp lệ phí 100 USD tại sân bay. Đại sú quán Việt Nam tại Hoa Kỳ khẳng định tin đồn trên không đúng sự thật và xin thông báo:

Căn cứ vào quyết định số 179/2000/QD BTC ngày 13/11, Bộ Tài chính Việt Nam ban hành lệ phí mới áp dụng cho các hãng hàng không có máy bay tới Việt Nam (gồm 50USD lệ phí hải quan và 50USD lệ phí an ninh cưủa khẩu). Việc thu lệ phí này KHÔNG áp dụng đối với hành khách đi trên máy bay.

Các trang