Bộ Ngoại giao Việt Nam phát hành phim 'Hội nghị Geneva 1954 - Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam'

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024), Bộ Ngoại giao đã phát hành phim 'Hội nghị Geneva 1954 - Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam'. Phim do Báo Thế giới và Việt Nam cùng M21 phối hợp thực hiện.