THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LÃNH SỰ DANH DỰ TẠI HAWAII

Ngày 18/7/2023, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Daniel Paul Leaf làm Lãnh sự danh dự nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Honolulu, tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ.

 

Ông Daniel Paul Leaf là Trung tướng không quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, nguyên là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Trong thời gian dài, ông Daniel Paul Leaf đã có nhiều đóng góp tích cực, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện (nay là đối tác chiến lược toàn diện) Việt Nam – Hoa Kỳ

 

Sau khi được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chấp thuận, Cơ quan lãnh sự danh dự Việt Nam tại Honolulu do ông Daniel Paul Leaf đứng đầu đã chính thức đi vào hoạt động và ông Daniel Paul Leaf trở thành Lãnh sự danh dự đầu tiên của Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và cá nhân Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng xin cảm ơn Bộ Ngoại giao, Văn phòng làm việc với các cơ quan đại diện nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã chấp thuận và hỗ trợ để Cơ quan lãnh sự danh dự Việt Nam tại Honolulu đi vào hoạt động. Xin chúc mừng Trung tướng Daniel Paul Leaf được bổ nhiệm Lãnh sự danh sự của Việt Nam tại Honolulu và chúc ông có nhiệm kỳ thành công.

       

Thông tin liên hệ của Cơ quan lãnh sự danh dự Việt Nam tại Honolulu:

ĐT: (808) 798-6433

E-mail: vnhonconhi@gmail.com

Web site: https://vietnamconsulhi.org/