Thông báo về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Đại sứ quán xin trân trọng thông báo như sau:

1. Hình thức lấy ý kiến:

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ theo địa chỉ: 1233 20th St NW, Ste 400, Washington, DC 20036 hoặc qua hộp thư điện tử: vanphong@vietnamembassy.us; Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao theo địa chỉ: số 32 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: info@quehuongonline.vn hoặc phapcheubnv.bng@gmail.com; hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: luatdatdai@monre.gov.vn.

- Góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thời gian lấy ý kiến: bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/03/2023.

Xin trân trọng cảm ơn!