Thông tin về địa chỉ email hướng dẫn công dân tham gia chuyến bay hỗ trợ của Chính phủ

 

Thời gian qua, nhiều công dân băn khoăn, thắc mắc khi nhận được thông báo, hướng dẫn về việc tham gia chuyến bay hỗ trợ của Chính phủ từ các địa chỉ e-mail cá nhân của cán bộ Đại sứ quán. Bên cạnh đó, đã có tình trạng một số đối tượng lợi dụng, giả làm cán bộ các cơ quan đại điện Việt Nam thông báo, hướng dẫn công dân ta chuyển tiền đến các tài khoản do chúng tự lập để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân.

 

Do đó, kể từ ngày 30/05/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, Hoa Kỳ chỉ sử dụng 05 địa chỉ email dưới đây để thông báo và hướng dẫn công dân mua vé về nước, cụ thể là:

 

vnembassy.us.thongtinchuyenbay01@gmail.com

vnembassy.us.thongtinchuyenbay02@gmail.com

vnembassy.us.thongtinchuyenbay03@gmail.com

vnembassy.us.thongtinchuyenbay04@gmail.com

vnembassy.us.thongtinchuyenbay05@gmail.com

 

Đại sứ quán đề nghị công dân chỉ tiếp nhận, trả lời (khẳng định CÓ hay KHÔNG tham gia chuyến bay) và thực hiện việc mua vé theo hướng dẫn gửi từ các địa chỉ e-mail trên. 

 

Đại sứ quán tiếp tục sử dụng địa chỉ noreply.vietnamembassy@gmail.com để thông báo, cập nhật về các vấn đề kỹ thuật khác (địa điểm làm thủ tục lên máy bay, hướng dẫn khai báo y tế . . .). 

 

Các địa chỉ e-mail trên không tiếp nhận các yêu cầu đăng ký về nước hay giải quyết, xử lý các vấn đề khác (công dân có nguyện vọng về nước tiếp tục đăng ký online tại địa chỉ:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHR2wiJoeDrIGt_JsZH7RQaeDA27OYxHx3KK6ButzYf1_ddA/viewform

 

và gửi email đến địa chỉ vietnamembassy.covid19@gmail.com

 

Để đảm bảo thời gian tính, bên cạnh việc gửi e-mail, cán bộ Đại sứ quán sẽ tiếp tục sử dụng điện thoại cá nhân nhắn tin, gọi điện cho những công dân được dự kiến bố trí tham gia chuyến bay để công dân khẳng định CÓ hay KHÔNG tham gia và phản ánh các nội dung khác (nếu có); nhưng các số điện thoại cá nhân không tiếp nhận yêu cầu đăng ký về nước, không hướng dẫn chuyển tiền mua vé.

 

Đại sứ quán xin trân trọng thông báo để công dân biết và phối hợp thực hiện./.