Về kế hoạch mở lại một số đường bay thương mại quốc tế, quy định về xét nghiệm COVID-19 và cách ly đối với khách nhập cảnh

 

1. Theo trang Thông tin Chính phủ, dự kiến mở lại đường bay thương mại tới 06 địa bàn:

- Từ 15/9/2020 đối với các đường bay: Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Châu), Việt Nam – Nhật Bản (Tokyo), Việt Nam – Hàn Quốc (Seoul), Việt Nam - Đài Loan, Trung Quốc (Taipei);

- Từ 22/9/2020 đối với các đường bay: Việt Nam – Campuchia (Phnom Penh), Việt Nam – Lào (Vientiane).

Tần suất các chuyến bay: không quá 2 chuyến/1 tuần cho mỗi bên và mỗi đối tác (số lượng các chuyến bay có thể tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế); thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại với các đối tác về tổng số người trên các chuyến bay, việc thu phí và các điều kiện nhập cảnh khác.

 

2. Điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại với 06 địa bàn trên (không bao gồm người quá cảnh từ nước thứ ba):

- Đối với người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân: có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay (trừ các địa bàn không cấp giấy này); được xét nghiệm RT-PCR ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly; được cách ly tại nhà công vụ của cơ quan đại diện hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

- Đối với người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam: có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay (trừ các địa bàn không cấp giấy này); được xét nghiệm RT-PCR ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly; được cách ly tại doanh nghiệp hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

- Đối với người Việt Nam: có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay (trừ các địa bàn không cấp giấy này); được xét nghiệm RT-PCR ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly; được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

Xem xét rút ngắn thời gian cách ly (khoảng 5 ngày) cho các đối tượng nêu trên sau khi có kết quả RT-PCR hai (02) lần âm tính; sau đó cho phép được về tự cách ly, theo dõi giám sát y tế tại nhà, trụ sở doanh nghiệp, cơ quan (chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài được làm việc theo kế hoạch gắn với việc bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch) theo quy định.

 

3. Với đối tượng quá cảnh từ nước thứ 3 vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại:

Áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch; được xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.

Về thực hiện cách ly:

- Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân: cách ly tại nhà công vụ của Cơ quan đại diện hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

- Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam: cách ly tại trụ sở doanh nghiệp hoặc khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

- Người Việt Nam: cách ly tại cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

Các trường hợp quá cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại thực hiện cách ly 14 ngày, trừ trường hợp đặc biệt theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày): thực hiện theo quy định của Bộ Y tế (xem tin đăng ngày 06/9/2020 của Đại sứ quán)./.