Khuyến cáo sinh viên học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

1.  Ngày 06 tháng 07 năm 2020, Cục Thực thi pháp luật về Nhập cư và Hải quan (ICE) và Cơ quan phụ trách Du học sinh và Trao đổi Khách mời (SEVP) Hoa Kỳ thông báo dự kiến áp dụng một số quy định hạn chế tạm thời đối với du học sinh quốc tế tham gia các khóa học theo hình thức trực tuyến tại các cơ sở đào tạo của Hoa Kỳ do tác động của dịch bệnh Covid-19.

 

2. Theo quy định trên, bắt đầu từ học kỳ mùa thu 2020, các du học sinh nước ngoài đang học tập tại các cơ sở đào tạo của Hoa Kỳ theo các diện thị thực F-1 và M-1, nếu dự kiến thực hiện hình thức học trực tuyến 100%, sẽ cần rời khỏi Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục cấp mới/gia hạn thị thực cho du học sinh, đồng thời Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ sẽ không chấp thuận nhập cảnh đối với du học sinh thuộc diện này. Các du học sinh hiện đang ở tại Hoa Kỳ và đã đăng ký học trực tuyến 100% cho các môn học trong học kỳ mùa thu 2020 có thể lựa chọn hoặc rời Hoa Kỳ, hoặc cân nhắc điều chỉnh hình thức học (kết hợp giữa lên lớp trực tiếp và học trực tuyến), hoặc chuyển đổi cơ sở đào tạo có hình thức lên lớp trực tiếp để bảo đảm quy chế cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

 

3. Quý vị có thể tham khảo nội dung chi tiết về quy định trên tại đường dẫn dưới đây:

https://www.ice.gov/news/releases/sevp-modifies-temporary-exemptions-nonimmigrant-students-taking-online-courses-during

 

4. Hiện tại các cơ sở đào tạo có tiếp nhận du học sinh quốc tế của Hoa Kỳ đang cân nhắc, xem xét các biện pháp phù hợp để thích ứng với quy định mới nêu trên. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ khuyến cáo các du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Hoa Kỳ cần bình tĩnh, liên hệ để trao đổi trực tiếp với bộ phận phụ trách du học sinh quốc tế của cơ sở đào tạo đang theo học để tham vấn, lựa chọn hình thức học phù hợp với điều kiện và nhu cầu của bản thân, và đề nghị cơ sở đào tạo có giải pháp hỗ trợ đối với du học sinh quốc tế.

 

(Infographic: baotintuc.vn)

 

5. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu rõ hơn các quy trình, thủ tục liên quan đến quy định nêu trên, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của du học sinh Việt Nam đang cư trú, học tập tại Hoa Kỳ.

 

6. Để biết thêm thông tin hoặc nếu cần trợ giúp, các du học sinh Việt Nam có thể liên hệ các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ theo các đầu mối liên hệ dưới đây:

Hoặc liên hệ Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ: 857 919 4015. Email: covid.tnsvusa@gmail.com