Hướng dẫn về quy trình đăng ký nhu cầu về nước trên các chuyến bay thương mại do Chính phủ tổ chức

 

Để hỗ trợ công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ thực hiện đăng ký nhu cầu về nước trên các chuyến bay thương mại do Chính phủ tổ chức, Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C, Hoa Kỳ hướng dẫn một số nội dung về quy trình đăng ký và các khuyến cáo liên quan như sau:

 

I. Phạm vi quản lý của các Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và thông tin liên hệ:

 

1. Công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại các tiểu bang California, Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Idaho, New Mexico, Oregon, Utah, tiểu bang Washington, Wyoming thuộc phạm vi quản lý của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và thực hiện đăng ký nhu cầu về nước theo đường dẫn dưới đây:

https://vietnamconsulate-sf.org/vi/2020/04/13/khuyen-cao-cong-dan-viet-nam-khong-di-chuyen-va-ve-viet-nam-trong-thoi-diem-hien-nay/

Điện thoại trực: 415-619- 2951, 415- 910-5787, 415-481-9030;

Email: sfcharter1@vietnamconsulate-sf.org.

 

2. Công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại tiểu bang Texas thuộc phạm vi quản lý của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston và thực hiện đăng ký nhu cầu về nước theo đường dẫn dưới đây:

https://vnconsulate-houstontexas.mofa.gov.vn/vi-vn/News/EmbassyNews/activitynews/Trang/T%E1%BB%9C-KHAI-%C4%90%C4%82NG-K%C3%9D-NHU-C%E1%BA%A6U-V%E1%BB%80-N%C6%AF%E1%BB%9AC.aspx

Điện thoại trực: 346-775-0555

Email: charterflight.houston@gmail.com

 

3. Công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại tiểu bang New York thuộc phạm vi quản lý của Lãnh sự quán Việt Nam tại New York và thực hiện đăng ký nhu cầu về nước theo đường dẫn dưới đây:

https://www.vietnamconsulate-ny.org/vn/apply/returnvn/

Điện thoại trực: 929 523 5888 / 917 513 8688 / 646 799 5789

Email: lanhsuquan.newyork@gmail.com

 

4. Công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại các tiểu bang khác của Hoa Kỳ thuộc phạm vi quản lý của Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C. và thực hiện đăng ký nhu cầu về nước theo đường dẫn dưới đây:

http://vietnamembassy-usa.org/vi/tin-tuc/2020/03/thong-bao-ngay-23-thang-3-nam-2020-cua-dai-su-quan-viet-nam-tai-hoa-ky

Điện thoại trực: 202-716-8666; 202-999-6938; 202-999-6589

Email: vietnamembassy.covid19@gmail.com.

Công dân Việt Nam cần trực tiếp liên hệ và trao đổi với Cơ quan đại diện qua các đầu mối liên hệ nêu trên để cung cấp thông tin cụ thể về hoàn cảnh, điều kiện hiện tại của bản thân tại Hoa Kỳ để Cơ quan đại diện có cơ sở xem xét, bố trí về nước trên các chuyến bay đón công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ.

 

II. Đối tượng ưu tiên tham gia các chuyến bay đón công dân Việt Nam ở nước ngoài trong thời điểm hiện nay và nhiệm vụ của các Cơ quan đại diện:

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng ưu tiên là công dân Việt Nam tại nước ngoài thuộc các diện sau: (i) Lao động hết hạn hợp đồng, mất việc, không còn thu nhập mà sở tại không có điều kiện hỗ trợ; (ii) Học sinh dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khóa học (tốt nghiệp) gặp khó khăn về nơi ở/gia hạn lưu trú; (iii) doanh nhân, trí thức, công dân xuất cảnh ngắn hạn bị “mắc kẹt” gặp khó khăn do không có nơi ở, không còn khả năng tài chính; và (iv) các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

 

Bên cạnh đó, Chính phủ đã cho phép một số trường hợp người nước ngoài là nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, cán bộ ngoại giao nước ngoài và thân nhân….và một số trường hợp đặc biệt khác được nhập cảnh Việt Nam theo các chuyến bay chở công dân Việt Nam.

 

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách đăng ký nhu cầu về nước của công dân Việt Nam và chuyển về cơ quan chức năng trong nước xét duyệt, bố trí số lượng trên từng chuyến bay, trên cơ sở đảm bảo 03 yếu tố: (i) đáp ứng tiêu chí về đối tượng ưu tiên; (ii) phù hợp với khả năng tiếp nhận, bố trí địa điểm cách ly của cơ quan trong nước; (iii) phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và các nước, ngăn ngừa tối đa nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài.

 

Việc xét duyệt danh sách công dân tham gia các chuyến bay được thực hiện trên cơ sở xem xét thông tin hồ sơ, hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân, thực hiện theo quy trình minh bạch, qua nhiều bước, và có thứ tự ưu tiên về thời điểm đăng ký của từng cá nhân.

 

III. Quy trình đăng ký:

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn tờ khai (theo phạm vi quản lý của Cơ quan đại diện tương ứng với tiểu bang nơi công dân cư trú);

 

Bước 2: Điền thông tin theo các mục trong tờ khai và các hướng dẫn có liên quan của Cơ quan đại diện;

 

Bước 3: Cung cấp bổ sung thông tin, bản chụp các giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của Cơ quan đại diện (nếu có);

 

Bước 4: Tiếp nhận thông báo của Cơ quan đại diện gửi qua email/liên hệ qua điện thoại nếu có tên trong danh sách tham gia chuyến bay cụ thể.

 

Bước 5: Thực hiện các thủ tục để tham gia chuyến bay theo thông báo của Cơ quan đại diện.

 

IV. Thông báo kết quả: Khi có thông tin chính thức về từng chuyến bay, Cơ quan đại diện sẽ thông báo cụ thể qua email tới từng công dân có tên trong danh sách tham gia chuyến bay. Thông báo gồm các nội dung:

  1. Thông tin về lịch trình, thời gian, địa điểm thực hiện chuyến bay;
  2. Quy định về hành lý;
  3. Thủ tục đăng ký mua vé máy bay với cơ quan hàng không;
  4. Các nội dung lưu ý dành cho khách tham gia chuyến bay về: (i) Việc chuẩn bị trang phục bảo hộ & các yêu cầu về phòng ngừa dịch bệnh; (ii) Điều kiện sức khỏe; (iii) Giấy tờ cá nhân để tham gia chuyến bay; (iv) Hướng dẫn thực hiện tờ khai y tế điện tử; và (vi) Các đầu mối liên hệ của Cơ quan đại diện.

 

V. Một số khuyến cáo dành cho công dân:

Căn cứ tình hình tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và các nước, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài, các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước để tổ chức các chuyến bay đón công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, do nhu cầu đăng ký của công dân rất lớn trong khi khả năng đáp ứng của các chuyến bay còn hạn chế nên chưa thể giải quyết tất cả các đăng ký nhu cầu của công dân trong thời gian ngắn.

 

Công dân về nước trên các chuyến bay thương mại do Chính phủ tổ chức chỉ thanh toán chi phí vé máy bay cho cơ quan hàng không; chi phí vé máy bay do cơ quan hàng không xác định cho từng chuyến bay cụ thể. Ngoài chi phí vé máy bay, công dân không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác.

 

Để đăng ký nhu cầu về nước và thực hiện các thủ tục liên quan, Đại sứ quán khuyến nghị công dân cần trực tiếp liên hệ và trao đổi với Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ qua các đầu mối nêu tại mục I, không thông qua bất kỳ bên thứ ba nào khác. Cơ quan đại diện không chịu trách nhiệm về các hành vi của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác liên quan đến việc tổ chức và tham gia các chuyến bay. Các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật sẽ chịu hình thức xử lý theo quy định./.