Bảng niêm yết ủy thác tư pháp dân sự số 01 năm 2020

Theo đề nghị của Tòa án trong nước, ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã Niêm yết và gửi hồ sơ ủy thác tới các đương sự có tên theo Danh sách trong Bản Niêm yết số 01/2020. Đề nghị các ông/bà liên quan liên hệ theo số điện thoại 2028610737 máy lẻ 113 vào các buổi sáng trong ngày làm việc để biết thêm thông tin chi tiết.

1. NGUYEN KY MINH , địa chỉ: 56 DELANO AVE SAN FRANCISCO CA 94112 , vụ án: Tranh chấp về hôn nhân gia đình, ly hôn  , nguyên đơn: Nguyễn Ngọc Thúy

2. HUYNH MINH (MINH HUYNH) , địa chỉ: 4451 W LELAND AVENUE, CHICAGO, IL 60630 , vụ án: Ly hôn, nuôi con chung  , nguyên đơn: Trương Quang Hoàng Vũ

3. NGUYEN THI THU VAN , địa chỉ: 111 SQUARE CT SAN JOSE, CA, 95111 , vụ án: Yêu cầu thay đổi người nuôi con chung  , nguyên đơn: Lê Anh Quý

4. DANG, SAMBO , địa chỉ: 4823 REBECCA ST NE SALEM

OREGON 97305 , vụ án: Tranh chấp ly hôn  , nguyên đơn: Lê Thị Huỳnh Thu

5. NGUYEN NGHIEM DUY , địa chỉ: 535 BROADWAY # MALDEN MA 02148 , vụ án: Tranh chấp ly hôn  , nguyên đơn: Nguyễn Thị Cẩm Đèo

6. NGUYEN LAM NGOC (NGUYEN NGOC LAM), địa chỉ: 7513 SUGARCREEK DRIVE RIVERDALE GA 30296 , vụ án: Tranh chấp ly hôn  , nguyên đơn: Nguyễn Thị Kim Thoa

7. TRAN JIMMY (JIMMY TRAN), địa chỉ: 5905 LAKEVIEW CT HALTOM

TX 76137 , vụ án: Tranh chấp ly hôn  , nguyên đơn: Huyền Tôn Nữ Thùy Trang

8. DAO KATHERINE , địa chỉ: 3012 TOURNEFORT ST CHALMETTE, LA 70043, vụ án: Ly hôn  , nguyên đơn: Võ Minh Hiếu

9. CAM THO BON , địa chỉ: 2324 E 15th  ST # OAKLAND CA 94601 , vụ án: Ly hôn  , nguyên đơn: Phạm Thị Thu Thúy

10. CHAU HUE ANH , địa chỉ: 201 TURK ST APT 311 SAN FRANCISCO, CA 94102 , vụ án: Ly hôn  , nguyên đơn: Tăng Đức Dương

11. NGUYEN THI THANH TUYEN , địa chỉ: 1930 DALTON WAY UNION CITY CA 94587 , vụ án: Ly hôn  , nguyên đơn: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

12. NGUYEN DUY LINH (NGUYEN LINH D), địa chỉ: 2657 SIBELIUS AVE, SAN JOSE CA 95122 , vụ án: Xin ly hôn  , nguyên đơn: Lê Thị Ngọc Kiều

13. NGUYEN HOANG TAN (NGUYEN, TAN H), địa chỉ: 6631 BROOKLYN BLD, BROOKLYN CENTER, MN 55429 , vụ án: Xin ly hôn  , nguyên đơn: Võ Thị Hồng

14. LAM THI HONG NHUNG , địa chỉ: 82 OLIVER. ST MAL - DEL MA C2148 , vụ án: Yêu cầu dòi lại đất bị lấn chiếm  , nguyên đơn: Trần Khánh Tâm