Hoa Kỳ hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng Việt Nam

 

Ngày 6/11, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã ký kết Khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng.

 

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết khung hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước nhằm huy động, tận dụng nguồn vốn tư nhân và phát triển thị trường tài chính cho cơ sở hạ tầng, giúp Việt Nam đạt được các ưu tiên về cơ sở hạ tầng trong thời gian tới. 

 

 

Khung hợp tác gồm 5 lĩnh vực, phát triển thị trường nợ có tính thanh khoản hơn phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng.

 

Khung hợp tác bao gồm khai thác tiềm năng các nhà đầu tư thể chế thông qua công cụ huy động nợ cho cơ sở hạ tầng; hình thành công cụ tài trợ có thể huy động, thúc đẩy và giải quyết các rào cản cho đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng; khuyến khích đổi mới và tính bền vững thông qua chia sẻ những thông lệ tốt nhất về xây dựng công cụ tài chính.

 

Bên cạnh đó, khai thác các chương trình xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật về tài chính do hai bên quyết định, bao gồm các chương trình tăng cường tài trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng thông qua phát triển tài chính dự án; phát triển thị trường vốn; phân tích nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ và một số nội dung khác liên quan.

 

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho hay vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2017-2020 khoảng 195 tỷ USD. Năng lượng, cầu đường, hàng không, cung cấp nước sạch, xử lý chất thải, đều là các lĩnh vực quan trọng và cần thiết.

 

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, việc thực hiện khung hợp tác này giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ sẽ góp phần hình thành cơ chế chính sách để huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân và phát triển thị trường tài chính cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời, góp phần thúc đẩy qua hệ hợp tác song phương hai nước.

 

Đại diện phía Hoa Kỳ, ông Michell Silk, Trợ lý thường trực Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ khẳng định khung hợp tác này thể hiện sự hợp tác gắn kết của quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ, tiến tới cải thiện và loại bỏ các rào cản nhằm tăng cường các công cụ tài chính cho thị trường nợ, vốn và tăng cường các hoạt động có liên quan.

 

Với những kiến thức và kinh nghiệm của hai quốc gia, ông Michell Silk hy vọng hợp tác góp phần thu hẹp khoảng cách, sự thiếu hụt trong phát triển cơ sở hạ tầng trong 4-5 năm tiếp theo của Việt Nam, từ đó, giảm áp lực về tài chính cho Chính phủ và thu hút nhiều hơn nguồn vốn tư nhân.

 

Để triển khai khung hợp tác, hai bên sẽ thành lập nhóm công tác bao gồm thành viên là đại diện của các cơ quan liên quan, trong đó có sự tham gia của Cơ quan Hỗ trợ kỹ thuật Hoa Kỳ (OTA).- VNA