Thông báo của TAND tỉnh Khánh Hòa

 

TAND tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án "Tranh chấp di sản thừa kế và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn ông Phan Tiên Tài và bị đơn bà Nguyễn Thị Chạy, địa chỉ 606 Westover Dr Hightpoint, NC 27265. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm các ông/bà: 1) Trần Thị Nguyên Thu, Trần Sỹ Nguyên, Trần Nguyên Huy, Trần Thị Nguyên Huy Hoàng; địa chỉ: 606 Westover Dr, Highpoint NC 27265; 2) Phan Thị Nữ, Phan Tiên Phước; địa chỉ: 3833 Eve Rosemeaca CA 91770; 3) Phan Thị Cúc, Phan Thị Hoàng; địa chỉ: 3831 IVAR Ave Rosemead CA 91770; 4) Phan Tiên Lộc, Phan Thị Mỹ Lợi, Phan Tiên thọ; địa chỉ 3730 Crest View Dr, Garland TX 75042.

 

Đề nghị các ông/bà có liên quan liên hệ ngay theo số điện thoại 2028610737 máy lẻ 113 vào các buổi sáng hàng tuần để biết thêm thông tin chi tiết./.