Thông báo của TAND thành phố Hồ Chí Minh

 

TAND thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết 02 vụ án:

 

1. Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Lê Thị Sơn Trang, sinh năm 1985 và bị đơn ông Mai Hieu Hoc, sinh năm 1975; địa chỉ 11306 Partridge Rd, Tampa FL 33625.

 

2. Vụ án "Tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn ông Ngô Tống Đình Đông, sinh 1975 và bị đơn bà Tran Dung, sinh năm 1982; địa chỉ: 12801 Lake Ventana Dr, Tampa FL 33625.

 

Đề nghị các ông/bà có liên quan liên hệ ngay theo số điện thoại 2028610737 máy lẻ 113 vào các buổi sáng hàng tuần để biết thêm thông tin chi tiết./.