Thông báo của TAND tỉnh Tiền Giang

 

TAND tỉnh Tiền Giang đang giải quyết 02 vụ án:

 

1. "Tranh chấp thừa kế và tài sản chung" giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Sành, sinh năm 1963 và bị đơn: ông Nguyễn Thế Siêu, sinh năm 1995; địa chỉ:  2237 Lanier PL, Morow GA 30260.

 

2. "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn: bà Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh năm 1961 và bị đơn: ông Huỳnh Công Quang, sinh 1962; địa chỉ 1120 Porterfiled Dr Austin TX 78753.