Thông báo của TAND tỉnh Khánh Hòa

 

TAND tỉnh Khánh Hòa đang giải quyết vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn: bà Nguyễn Thị Bưng và bị đơn: ông Nguyễn Lý (Nguyễn Văn Lý), và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông: Nguyễn Ngọc Thanh; địa chỉ: 11227 Newbrook Dr, Houston, TX 77072.

 

Đề nghị ông Nguyễn Ngọc Thanh liên hệ ngay theo số điện thoại 202 861 4303 máy lẻ 113 vào các buổi sáng Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần để biết thêm thông tin chi tiết.