Thông báo của TAND thành phố Hồ Chí Minh

 

TAND thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết các vụ án sau:

 

1). Vụ án "Yêu cầu tuyên bố một người đã chết" giữa người yêu cầu: Bà Tăng Thủy Tiên, sinh năm 1966, người bị yêu cầu: ông Tăng Sở Dương, sinh 1964 và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: ông Tăng Sở Cường, sinh năm 1967; địa chỉ: 3713 Temple City Blvd, Rosmemead CA 91770.

 

2.) Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn: ông Nguyễn Lạc Hồng, sinh 1974 và bị đơn: bà Lê Thị Dạ Thủy, sinh năm 1969; địa chỉ: 3740 Sugarbrook DR, Lawrenceville, GA 30044.

 

3). Vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn: bà Đồng Thị Xuân Trang, sinh năm 1976 và bị đơn: ông Nguyen John Anderson, sinh 1953; địa chỉ: 5700 Broolglen Dr Houston, TX 77017.

 

4). Vụ án "Tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn: ông Bùi Đình Duy, sinh 1974 và bị đơn: bà Tran Loan Nancy (Trần Diệp Phương Loan), sinh năm 1976; địa chỉ: 815 East 32nd Street Hialeah, Florida.

 

Đề nghị các ông bà liên quan có tên trên liên hệ ngay theo số điện thoại 202 861 4303 máy lẻ 113 vào các buổi sang Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần để biết thêm thông tin chi tiết./.