Thông báo của TAND thành phố Đà Nẵng

 

TAND thành phố Đà Nẵng đang giải quyết vụ án "Yêu cầu công nhận việc tặng cho tài sản và chia di sản thừa kế"  giữa nguyên đơn: ông Nguyễn Toàn, sinh năm 1961 và bị đơn: ông Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1970. Những người có liên quan là các ông,bà: Theresa Nguyen (Nguyễn Thị Hồng Phước), Huy Nguyen ( Nguyễn Huy), Thuy Nguyen (Nguyễn Thủy), Trieu Nguyên (Nguyễn Triều), Chau Nguyen (Nguyễn Châu), Nguyễn Thị Mai Anh.

 

Đề nghị các ông/bà có tên trên liên hệ theo số điện thoại 202 81 4303 máy lẻ 113 để biết thêm thông tin chi tiết.