Thông báo của TAND thành phố Hồ Chí Minh

 

TAND thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết 02 vụ án:

 

1. Vụ án "Tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn ông: Diệp Bảo Thành, sinh năm 1965 và bị đơn bà: Võ Thị Thu Thủy, sinh năm 1965; địa chỉ: 5805 Rockport Ln Halton City TX 76137.

 

2. Vụ án "Tranh chấp ly hôn" giữa nguyên đơn bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm  1984 và bị đơn ông: Le Tri Michael sinh năm 1970; địa chỉ: 3406 9th St, Port Arthur, TX 77642.

 

Đề nghị các ông/bà có liên quan liên hệ theo số điện thoại: 202 861 4303 máy lẻ 113 vào các buổi sáng Thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.