Thông báo của TAND thành phố Đà Nẵng

 

TAND Thành phố Đà Nẵng đang giải quyết vụ án "Tranh chấp đòi lại tài sản" giữa nguyên đơn: bà Tôn Nữ Tuyết Mai, sinh năm 1959, ông Tôn Thất Hiệp Quyền, sinh năm 1960 và bị đơn: Ông Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1952, ông Nguyễn Văn Tùy, sinh năm 1962, bà Nguyễn Thị Lài, sinh năm 1945, bà Hoàng Thị Như Ý, sinh năm 1948 và 15 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong đó có bà Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1946; địa chỉ: 3552, Tanngan DP Gan Gon CD 95121 (địa chỉ được cung cấp).

 

Đề nghị bà Nguyễn Thị Hà liên hệ theo số điện thoại: 202.861.4303 máy lẻ 113 để được cung cấp mọi chi tiết liên quan theo yêu cầu của Tòa án vào các buổi sáng thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.