Thông báo của TAND tỉnh Quảng Nam

 

TAND tỉnh Quảng Nam đang giải quyết vụ án "Ly hôn" giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thúy Ánh, sinh năm 1987 và bị đơn: ông Vũ Ngọc Hiếu, sinh năm 1980, địa chỉ: 11200 SW Greenburg rd, Apt #35 Tigard, OR 97223.  Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 1019.

 

Điện thoại để biết thêm thông tin: 202 861 4303 máy lẻ 113 các buổi sáng thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.